Úvodní strana
 
Úvod > Úseky VMO Brno > Úsek Žabovřesky< Zpět na seznam úseků

Úsek Žabovřesky

Z poloviny hotový úsek Žabovřesky leží mezi již dokončenou křižovatkou Hlinky a Královopolským tunelem. Část úseku vedoucí podél řeky Svratky je jedním z kritických míst brněnské dopravní sítě, kde každodenně vznikají dopravní zácpy.

Řešení kritického místa – stavba VMO Žabovřeská I

Předmětem stavby je přestavba mezikřižovatkového úseku VMO mezi MÚK Hlinky a MÚK Kníničská radiála. Jedná se o část severozápadního segmentu VMO (MÚK Hlinky – VMO Rokytova). 

Stavbu lze pro přehlednost rozdělit na dva úseky, které byly vymezeny již v dokumentaci EIA a po vydání územního rozhodnutí došlo v obdobném rozsahu k rozdělení stavby na:

I. etapa – úsek MÚK Kníničská – most na Veslařskou

II. etapa – úsek most na Veslařskou – MÚK Hlinky

Naplánovaná stavba, odklánějící tramvaj do tunelu pod Wilsonovým lesem, je řidiči toužebně očekávaným řešením, které v těchto místech vytvoří prostor pro čtyři jízdní pruhy.

Díky zastřešení části úseku galerií navíc dojde k propojení Wilsonova lesa, Žabovřesk a Masarykovy čtvrti s plánovanými sportovišti u řeky Svratky na tzv. Jundrovských loukách. Zároveň se stavbou vzniknou dvě pohodlné trasy pro pěší a cyklisty, na straně u Pisárek lávka a na straně u Jundrova široký přesypaný most osázený vegetací.

Součástí této stavby je také definitivní řešení křižovatky Kníničská, která připojuje k městskému dopravnímu systému nejen Komín a Jundrov, ale také především lidnatou městskou část Bystrc.

Základní technické údaje stavby

Celkový počet stavebních objektů a provozních souborů 223  Délka únikové štoly55 m
Celková délka úseku VMO1 800 mDélka galerie247 m
Délka nové obslužné komunikace925 mDélka ekomostu80 m
Délka tramvajového tunelu500 mDélka lávek pro pěší85 m
– ražená část333 mProtihlukový zemní val16 850 m3
– přesypaná část167 mProtihlukové stěny7 700 m2

Významné křižovatky a tunely

  • Křižovatka Hlinky
  • Tunel Žabovřesky
  • Křižovatka Kníničská
  • Křižovatka Korejská
 
vyrobila