Úvodní strana
 
Úvod > Úseky VMO Brno > Úsek Pisárky< Zpět na seznam úseků

Úsek Pisárky

Úsek Pisárky je tvořen již zprovozněnou křižovatkou Hlinky s krátkým tunelem a částečně vystavěnou křižovatkou s Pražskou radiálou (vedoucí směrem na dálnici D1 Pisáreckým tunelem). Chybějící část, dnes vedená po ulici Bauerova, bude postavena jako zřejmě úplně poslední část VMO Brno.

Významné křižovatky a tunely

  • Křižovatka Výstaviště
  • Křižovatka Pražská radiála
  • Tunel Hlinky
  • Mapa
  • Animace
  • Popis

Popis dokončené stavby

Hlavním úkolem celé stavby je přemostění ulic Bauerová a Žabovřeská mimoúrovňovým  křížením s ulicí Hlinky a Pisárecká. Nový tunel v délce 303 metrů  umožňuje napojení od Pisáreckého tunelu po velkém městském okruhu směrem na Žabovresky.

Důležitou částí stavby je nová trasa tramvaje dlouhá 129 metrů, která je v provozu od prosince 2006. Tramvajová trasa je vedena sedmdesátimetrovým podjezdem s novými tramvajovými zastávkami. Novou tvář dostala i tramvajová točka, která překvapí netradičně řešenou travnatou plochou s automatickým zavlažováním. Na křižovatce Hlinky je výrazně odlišen pruh pro cyklisty a nechybí ani světla na světelné signalizaci. Také ulice Hlinky dostala novou tvář. Nový povrch, zeleň, řešení parkování, nově vybudované zastávky MHD a cyklistické stezky.

Stavba byla zahájena v prosinci 2003 a předána do užívání 28. 6. 2007

Stavba částečně zasáhla do několika okolních objektů, kde jsou vybudovány nové přjezdové cesty, ploty, chodníky, protihlukové zdi, příjezdové komunikace a parkovací místa. Celkově projekt zahrnuje 357 dílčích objektů

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: sdružení MÚK VMO Hlinky – Skanska CS, divize dopravní stavby a ŽS Brno

Projekt : PK Ossendorf

Zdroj: izdoprava.cz

 
vyrobila