Úvodní strana
 
Úvod > Úseky VMO Brno > Úsek Královo Pole > Křižovatka Svitavská radiála< Zpět na úsek

Křižovatka Svitavská radiála

V roce 2012 byla rovněž zprovozněna stavba mimoúrovňové křižovatky Svitavská radiála. Tato křižovatka se svojí velikostí a významem stala jedním z nejvýznamnějších uzlů celého VMO Brno. Převádí značnou část tranzitní dopravní zátěže z ulice Hradecké nově do prostoru křižovatky Svitavská radiála.


Letecký pohled na křižovatku Svitavská radiála

 


Celkový pohled

Křižovatka Svitavská radiála je jednou z nejnáročnějších křižovatek v severní části městského okruhu. Křižovatka navazuje na východní portál tunelu Královo Pole a připojuje čtvrti Královo Pole a Ponava. Mimoúrovňová křižovatka napojuje městský okruh na Svitavskou radiálu, která přivádí dopravu z celé aglomerace na severu města. Sousedí s městskými sportovišti a obchodně-zábavními centry v oblasti „Za Lužánkami“. Tato křižovatka je mimořádně stavebně náročná svou návazností na tunel Královo Pole a na dlouhé mostní estakády podél areálu Královopolské strojírny. Stavbu komplikovalo složité podloží retenční nádrže Červený rybník, do kterého část křižovatky zasahuje.

Související části VMO Brno

Na křižovatku Svitavská radiála navazuje dokončený úsek Královopolský tunel.

Fotografie ke stažení

Následující fotografie jsou ke stažení v tiskové kvalitě.

Lze je publikovat s uvedením: (c) Omega Design.

  1.  Letecký pohled na křižovatku Svitavská radiála (9.8 MB, JPG)
  2.  Celkový pohled (4.3 MB, JPG)
  3.  Sjezd na ulici Sportovní nad retenční nádrží (5.6 MB, JPG)
  4.  Rampa nad ulicí Sportovní a železniční vlečkou (4.6 MB, JPG)
  5.  Napojení radiály na VMO Brno (2.6 MB, JPG)
  6.  Most na Sportovní přes VMO Brno (5.9 MB, JPG)
  7.  Výjezd z tunelu do centra města (vlevo) (2.9 MB, JPG)


Sjezd na ulici Sportovní nad retenční nádrží


Rampa nad ulicí Sportovní a železniční vlečkou


Napojení radiály na VMO Brno


Most na Sportovní přes VMO Brno


Výjezd z tunelu do centra města (vlevo)

 
vyrobila