Úvodní strana
 
Úvod > Úseky VMO Brno > Úsek Královo Pole > Křižovatka Hradecká< Zpět na úsek

Křižovatka Hradecká

Mimoúrovňová křižovatka Hradecká patří mezi hlavní dopravní uzly severozápadního sektoru městského okruhu. Zajišťuje křížení městského okruhu s ulicí Hradeckou, která plní funkci radiální městské komunikace spojující čtvrtě Řečkovice, Medlánky, Královo Pole a Žabovřesky s centrem města. Křižovatka Hradecká tedy umožňuje zásadní oddělení místní dopravy v rámci města od tranzitní dopravy využívající městský okruh. V rámci této křižovatky se také buduje lávka pro pěší a cyklisty, která spojuje městským okruhem rozdělenou městskou část Žabovřesky.


Křižovatka Hradecká – letecký pohled

Unikátnost křižovatky Hradecká spočívá mimo jiné v České republice neobvyklém de fakto tříposchoďovém řešení. Provoz proudí nejníže v tunelových troubách VMO, nad nimi po kruhovém objezdu, který je srdcem místních dopravních vazeb a nejvýše po rampách ulice Hradecké.

Související části VMO Brno

Na křižovatku Hradecká navazuje dokončený úsek Královopolský tunel.

Fotografie ke stažení

Následující fotografie jsou ke stažení v tiskové kvalitě.

Lze je publikovat s uvedením: (c) Omega Design.

  1.  Křižovatka Hradecká – letecký pohled  (9.2 MB, JPG)
  2.  Protihlukové galerie (3.6 MB, JPG)
  3.  Mimoúrovňové rampy nad kruhovým objezdem (5.5 MB, JPG)
  4.  Křižovatka Hradecká – napojení ulice Dobrovského na kruhový objezd (5.7 MB, JPG)
  5.  Křižovatka Hradecká–Královopolská (3.7 MB, JPG)


Protihlukové galerie


Mimoúrovňové rampy nad kruhovým objezdem


Křižovatka Hradecká – napojení ulice Dobrovského na kruhový objezd


Křižovatka Hradecká–Královopolská

 
vyrobila