Úvodní strana
 
Úvod > Úseky VMO Brno > Úsek Královo Pole > Královopolský tunel< Zpět na úsek

Královopolský tunel

V průběhu projektové přípravy trasování městského okruhu Královým Polem se ukázalo, že v zájmu zachování celistvosti historické zástavby je jediným přijatelným řešením vedení trasy okruhu v podzemí. Mnohaleté úsilí investora, projektantů i stavebních firem bylo korunováno úspěšnou realizací náročné stavby – více než kilometrového tunelu, který spojuje již zrealizované části Velkého městského okruhu v severní části Brna.

Pohled do jižního tubusu, v popředí nouzový záliv

Pohled do jižního tubusu, v popředí nouzový záliv

 

Západní portál s lávkou mezi galeriemi

Západní portál s lávkou mezi galeriemi

 

Úsek je řešen dvojicí tunelových trub s čely u křižovatek Hradecká a Svitavská radiála. Při stavbě tohoto úseku bylo nutné se vyrovnat s nepříznivým horninovým podložím a minimalizovat dopady stavby na stávající zástavbu. Městská část Královo Pole výstavbou tunelu získala nejlepší možnou ochranu před hlukem a exhalacemi. Cenný urbanismus městské části není postižen jakýmkoliv vlivem rychlostní komunikace vedené po povrchu.

Královopolský tunel je společně s křižovatkou Hradecká, Korejská a Královopolská při západním ústí tunelu a křižovatkou Svitavská radiála při východním ústí tunelu největší investicí do VMO Brno za poslední desetiletí a je ukázkou, jak lze moderně vyřešit nevyhovující dopravní vztah hned v několika městských částech.

Provoz Královopolského tunelu byl zahájen 1. 9. 2012.

Ochranné pásmo Královopolského tunelu

 Územní rozhodnutí o ochranném pásmu (231.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Dokumenty ke stažení (2.2 MB, ZIP)

Související části VMO Brno

Na Královopolský tunel navazují dokončené křižovatky Svitavská radiálaHradecká.

Fotografie ke stažení

Následující fotografie jsou ke stažení v tiskové kvalitě.

Lze je publikovat s uvedením: (c) Omega Design.

  1.  Pohled do jižního tubusu Královopolského tunelu, v popředí nouzový záliv (2.6 MB, JPG)
  2.  SOS kabina v Královopolském tunelu (2.3 MB, JPG)
  3.  Vzduchotechnika u západního portálu Královopolského tunelu (2.4 MB, JPG)
  4.  Osvětlení únikové chodby Královopolského tunelu (3.7 MB, JPG)
  5.  Západní portál Královopolského tunelu s lávkou mezi galeriemi (3.3 MB, JPG)
  6.  Úniková chodba mezi tubusy Královopolského tunelu (5.4 MB, JPG)
  7.  Severní tubus Královopolského tunelu se simulací nouzového stavu – aktivace nouzového osvětlení (3.6 MB, JPG)

SOS kabina

SOS kabina

Vzduchotechnika u západního portálu

Vzduchotechnika u západního portálu

Osvětlení únikové chodby

Osvětlení únikové chodby

Úniková chodba mezi tubusy

Úniková chodba mezi tubusy

Severní tubus se simulací nouzového stavu – aktivace nouzového osvětlení

Severní tubus se simulací nouzového stavu – aktivace nouzového osvětlení

 
vyrobila