Úvodní strana
 
Úvod > Plán výstavby

V provozu Ve výstavbě
Stávající trasa Budoucí trasa

Stav k r. 2014

Dokončené úseky: Pisárky, Královo Pole a významná část úseku Brno-sever.

V provozu Ve výstavbě
Stávající trasa Budoucí trasa

2. etapa do roku 2020

Dostavba celého severozápadního sektoru (úseky Žabovřesky a Královo Pole) a části severovýchodního sektoru (úsek Brno-sever).

V provozu Ve výstavbě
Stávající trasa Budoucí trasa

3. etapa do roku 2025

Téměř kompletní dostavba severovýchodního sektoru a polovina jihovýchodního sektoru.

V provozu Ve výstavbě
Stávající trasa Budoucí trasa

4. etapa do roku 2030

Kompletní dostavba severovýchodního a jihovýchodního sektoru.

V provozu Ve výstavbě
Stávající trasa Budoucí trasa

5. etapa do roku 2035

Dostavba jihozápadního sektoru (úseky Bohunice a Pisárky a tunel Červený kopec). Otevření Velkého městského okruhu Brno do plného provozu.

Stav přípravy a výstavby VMO Brno

Všechny úseky Velkého městského okruhu Brno jsou po mnoho let připravovány investorem stavby, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Postup výstavby vychází z ekonomické i stavební náročnosti jednotlivých úseků. Momentálně se proto každý z úseků nachází v jiné fázi projektové přípravy nebo stavební realizace.

Jednotlivé fáze přípravy a výstavby

Každý úsek Velkého městského okruhu Brno sestává z několika samostatných staveb. Proces přípravy každé stavby začíná prověřením jejího přínosu a technické proveditelnosti, obvykle v několika variantách. Trasa nejlépe vyhovující dopravním potřebám se navrhuje v souladu s cíli územního plánování, vyhodnocuje nejlépe z hlediska dopadu na životní prostředí a dále se rozpracovává v několika stupních projektové dokumentace.

Teprve poté, co investor získá platné stavební povolení, začíná náročná několikaletá a často technicky komplikovaná výstavba úseku čtyřproudové komunikace v městském prostředí. Teprve tato fáze právem přitahuje pozornost obyvatel města, neboť je provázena stavebním ruchem, mnoha často se měnícími dopravními omezeními a uzavírkami. Završením celého procesu je uvedení nové stavby do provozu, které vždy, byť by šlo o krátký a izolovaný úsek městského okruhu, přinese podstatné zlepšení dopravní situace v okolí.

Kde se už jezdí a kde by se mělo stavět

Následující mapa ukazuje základní členění městského okruhu na čtyři sektory dělené na dílčí úseky. Společně s následující tabulkou zobrazují stav přípravy a výstavby Velkého městského okruhu Brno. Barevné označení ukazuje jednotlivé fáze realizace konkrétních staveb.

Části VMO Brno uvedené do provozu

Stavby městského okruhu, které již byly uvedeny do plného provozu, jsou zde označeny modrou barvou.

Mezi ně v úseku Pisárky patří křižovatka a tunel Hlinky, křižovatka Pražská radiála a tunel Pisárky. Zprovoznění těchto staveb zásadním způsobem zlepšilo dopravní situaci v dané lokalitě a umožnilo rychlé napojení na dálnici D1 ve směru na Prahu.

V úseku Brno-sever je v provozu významná část plánovaného okruhu. Křižovatka třídy Generála Píky, křižovatka Merhautova a Husovický tunel zajistily plynulost dopravy a obslužnost přilehlých městských částí.

Nejvýznamnější doposud realizovanou částí okruhu je Královopolský tunel se souvisejícími křižovatkami Svitavská radiála, Hradecká a Korejská. Díky zprovoznění celého úseku Královo Pole k roku 2013 došlo k dokončení celé severní části okružního systému od křižovatky Kníničská až po jižní výjezd z Husovického tunelu.

Připraveno k realizaci

Oranžovou barvou jsou vyznačena místa okruhu, připravená k realizaci. Jedná se o kritická místa, ve kterých se každodenně tvoří dopravní zácpy. Motoristé akutně potřebují zlepšení plynulosti dopravy v úsecích Žabovřesky, Brno-sever a Židenice.

Uvedeno do provozuVydané územní rozhodnutí, platná EIAZpracovaná technická studie, v souladu s územním plánem
Alternativní sledovaná trasa Stávající trasa

Stav územní, projektové a stavební přípravy VMO

Sektor Úseky VMO Významné křižovatky a tunely Stavby ÚP ST TS EIA MŽP DÚR ÚR DSP SP R UP
Severozápadní Žabovřesky Křižovatka Hlinky
Žabovřeský tunel
Křižovatka Kníničská
Křižovatka Korejská
2 VMO Žabovřeská I - I. etapa ano 2017* 2006 2009 2010 2014 2017 2018-2020 2020
2 VMO Žabovřeská I - II. etapa ano 2017* 2006 2009 2010 2017 2017 2020-2024 2024
3 VMO Žabovřeská mosty ano 2006 2006 2007 2008 2009-2010 2012
Královo Pole Křižovatka Hradecká
Královopolský tunel
Křižovatka Svitavská radiála
4 VMO Dobrovského B ano 2001 2001 2002 2002 2007 2007 2007-2011 2012
5 MÚK Svitavská radiála ano 2001 2001 2002 2002 2009 2010 2010-2011 2012
Severovýchodní Brno-sever Křižovatka třída Generála Píky
Křižovatka Merhautova
Husovický tunel
Křižovatka Dukelská
6–7 VMO Lesná ano 1994 1994 1995 1995 2000 2000 2000-2002 2002
8 Husovický tunel ano 1994 1995 1992 1993 1995 1995 1996-1998 1998
9 VMO Tomkovo náměstí ano 2017* 2004 2005 2006 2016 2020 2020-2023 2023
Židenice Křižovatka Karlova
Křižovatka Rokytova
Vinohradský tunel
Křižovatka Líšeňská
10 VMO Rokytova ano 2017* 2004 2016 2008 2016 2020 2020-2023 2023
11–12 VMO Vinohrady ano 2006 2018 2019 2019 2021 2022 2023 2024 2030-2035 2035
Jihovýchodní Černovice Křižovatka Bělohorská
Křižovatka Ostravská radiála
Křižovatka Průmyslová
13–14 MÚK Ostravská radiála ano 2004 2014 2019 2019 2021 2022 2022 2023 2025-2030 2030
Brno-jih Křižovatka Bratislavská radiála
Křižovatka Komárov
Tunel pod ŽUB
15 VMO Bratislavská radiála 2021 2014 2016 2018 2019 2022 2023 2025 2026 2030-2035 2035
16 VMO Jih2030-20352035
Jihozápadní Bohunice Křižovatka Heršpická
Tunel Červený kopec
17 VMO Červený kopec - I. etapa ano 2005 20082030-2035 2035
VMO Červený kopec - II. etapa ano 2005 2008 2035
Pisárky Křižovatka Výstaviště
Křižovatka Pražská radiála
Tunel Hlinky
18–19 VMO Pisárky ano 2005 2008
1 MÚK Hlinky, tunel Hlinky,
MÚK Pražská radiála
ano 1999 1999 2003 2003 2003-2007 2007

Legenda:
ÚP - soulad s Územním Plánem města Brna ST - územní studie, TS - technická studie, EIA - dokument vlivu stavby na životní prostředí, MŽP - stanovisko vlivu stavby na životní prostředí, DÚR - dokument pro územní rozhodnutí, ÚR - platné územní rozhodnutí, DSP - dokumentace pro stavební povolení, SP - platné stavební povolení, R - v realizaci, UP - uvedení do provozu

* V rámci dopadů novely zákona č. 39/2015 Sb. na stavby, které měli vydáno stanovisko EIA (Enviromental Impact Assessment) podle zákona č. 244/1992 Sb. bylo nutné zpracovat novou dokumentaci EIA.

 
vyrobila