Úvodní strana
 
Úvod > Proč okruh

Proč se staví Velký městský okruh Brno

Brno je dynamicky se rozvíjející metropole ležící v průsečíku hlavních dopravních tahů. Poskytuje příznivé podmínky pro podnikání a mnoho pracovních příležitostí. To vše s sebou přináší mimořádnou koncentraci automobilové dopravy. Vzhledem ke kapacitně zcela nedostačující silniční síti, vedené z velké části stále po městských ulicích, je nutná dostavba Velkého městského okruhu. Okruh jako komunikace rychlostního typu (směrově dělená čtyřproudá silnice s výhradně mimoúrovňovým křížením) zajistí plynulou vnitroměstskou dopravu.

Řešením je dostavba Velkého městského okruhu Brno

Vzhledem k trvalému nárůstu automobilové dopravy je kompletní dostavba a zprovoznění Velkého městského okruhu Brno nutností. Nebude-li okruh realizován, doprava ve městě v horizontu několika let zcela zkolabuje. Velký městský okruh Brno o délce více než 20 km se stane nejvýznamnější součástí dopravního systému města Brna a okolí.

Kritické místo VMO Brno v ŽabovřeskáchKritické místo VMO Brno v Husovicích a Židenicích

Budujeme stěžejní dopravní tepnu brněnské aglomerace

Velký městský okruh Brno bude mít podobu čtyřproudové rychlostní komunikace s mimoúrovňovým křížením. Umožní nejrychlejší spojení vnějších i vnitřních městských částí a blízkého okolí Brna. Zásadně zkrátí dobu cestování napříč městem a dokáže přenést i část tranzitní dopravy. Funkčním napojením na dálniční síť formou radiál na Prahu, Vídeň, Bratislavu, Ostravu a Svitavy je logicky zasazen do celorepublikové páteřní dopravní sítě. více o dopravních souvislostech VMO Brno

Křižovatka Hradecká - napojení ulice Dobrovského na kruhový objezdŽabovřeské mosty – protihlukové stěny

Stavba je výsledkem mnoha let plánování a příprav

Z hlediska velikosti investice se jedná o projekt v rozsahu desítek miliard korun. Jeho realizace je připravována již od roku 1947 a záměr výstavby Velkého městského okruhu Brno patří dlouhodobě mezi priority ve výstavbě silniční sítě v České republice. Celá trasa městského okruhu je výsledkem rozsáhlých studijních prací a je nejlepším řešením z hlediska ochrany životního prostředí a příznivých životních podmínek pro obyvatele města. Z toho důvodu zahrnuje městský okruh řadu nákladných technických řešení včetně tunelů. více o plánu výstavby VMO Brno

Okruh vzniká v mnoha dílčích etapách

Výstavba městského okruhu je rozdělena do několika samostatných staveb. Jejich realizace probíhá často za plného provozu. Zahrnuje nejen rekonstrukci stávajících silnic, ale především stavbu nových úseků, 6 tunelů, 19 mimoúrovňových křižovatek a několik kilometrů protihlukových stěn. více o úsecích VMO Brno

Doprava v Brně již nyní hrozí kolapsem

Řada hlavních brněnských městských silnic svým současným stavem zcela neodpovídá intenzitě dopravy.

Automobily jezdí po rušných městských třídách uvnitř silně urbanizovaných lokalit. Logicky tak dochází ke kumulaci dopravy ve stísněném městském prostředí, často i v rezidenčních čtvrtích.

Již nyní se neúměrně prodlužuje délka dojíždění obyvatel do zaměstnání. Dopravní zácpy se vytvářejí dokonce už na dálničních tazích před sjezdy do města. Nákladní vozidla a kamiony, které zbytečně projíždějí centrem města, zhoršují životní podmínky v Brně.

Plynulému průjezdu Brnem brání úrovňově řešené křižovatky řízené pomocí semaforů, kde tak dochází k nadměrným exhalacím výfukových plynů a zvýšené intenzitě hluku. To vše se neblaze dotýká každodenního života občanů města.

 
vyrobila