Úvodní strana
 
Úvod > Financování

Finanční náklady na realizaci

Vzhledem k nákladnosti realizace tak velké stavby, jakou je Velký městský okruh Brno, jsou celkové investice na dokončení VMO Brno ve výši 38,3 miliard korun rozplánovány až do roku 2035. Pro úspěšné dokončení výstavby v tomto termínu je tedy třeba ročně investovat průměrně téměř 2 miliardy korun. Realizaci každého úseku výstavby předchází náročná projektová příprava.

Projektová příprava

Ačkoliv projektová příprava každé stavby představuje poměrově výrazně nižší náklady než náklady na realizaci stavby, je zcela zásadní pro započetí realizace. Náklady na projektovou přípravu zahrnují několik položek: územní plán, studii, technickou studii, dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí, dokumentaci pro územní rozhodnutí, územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a v neposlední řadě samotné stavební povolení. Finančně nejnáročnější stavby jsou úseky okruhu vedené v tunelu, a to nejen z hlediska projektové přípravy, ale i realizace.

Etapizace výstavby

V 1. etapě je třeba nejvíce financí investovat do výstavby severozápadního sektoru Velkého městského okruhu Brno, který bude v této etapě kompletně dostavěn a do části severovýchodního sektoru (do roku 2020). Plánované financování ve 2. etapě umožní dokončit téměř celou výstavbu severovýchodního sektoru (do roku 2025).  Jihovýchodní sektor bude dokončen ve 3. etapě (do roku 2030). Poslední 4. etapa výstavby městského okruhu počítá s investicemi do jihozápadního sektoru.

Financování v letech 2013–2035

Plánované rozložení investic do přípravy a realizace všech staveb v jednotlivých letech ukazuje následující harmonogram.

Předpokládané stavební náklady staveb v časové řadě výstavby VMO – cenová úroveň roku 2012 (mil. Kč)

1. etapa do roku 2020 2. etapa do roku 2025 3. etapa do roku 2030 4. etapa do roku 2035
STAVBA PŘÍPRAVA STAVEBNÍ NÁKLADY 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
VMO Žabovřeská I 50 3150 1050 1050 1050
VMO Tomkovo náměstí 5 1450 500 600 350
VMO Rokytova 5 1640 300 550 790
VMO Vinohrady 165 7060 800 800 1200 1300 1500 1460
VMO Jedovnická 30 2200 400 600 600 600
MÚK Ostravská radiála 100 3700 100 400 600 800 1000 800
VMO Bratislavská radiála 140 3200 100 500 500 600 700 800
VMO Přerovka II. etapa 80 2500 100 600 800 1000
Jižní tunel I. etapa 35 900 400 300 200
Jižní tunel II. etapa 40 1000 500 500
VMO Červený kopec 215 7000 1400 1400 1400 1400 1400
VMO Pisárky 65 2 000 400 400 400 400 400
930 35 800 1050 1050 1550 900 900 790 400 300 200 100 1200 1900 3100 4000 4200 3660 2500 2600 1800 1800 1800
REALIZOVANÉ
ÚSEKY
Hlinky - Rokytova
Hlinky - Líšeňská
Hlinky - D1
Hlinky - Hlinky
Předpokládané finanční náklady na projektovou přípravu staveb Předpokládané finanční náklady na realizaci staveb 
 
vyrobila