Úvodní strana
 
Úvod > Dopravní souvislosti

Dopravní význam Velkého městského okruhu

Velký městský okruh pomůže všem, kteří jezdí po Brně auty. Ulehčí cestu do práce, zrychlí příjezd sanitky nebo hasičů, podnikatelům a živnostníkům zjednoduší dopravu zboží. Obyvatelé města, chodci i cestující veřejnou dopravou budou méně obtěžováni hlukem a exhalacemi na přeplněných městských třídách. Stavba okruhu také navrátí dřívější kvalitu života do městských částí Brna, zatížených nyní nadměrným provozem.

Význam pro vnitroměstskou dopravu

Velký městský okruh Brno umožní rychlé a plynulé spojení odlehlých městských částí a převezme značnou část vnitroměstské osobní i nákladní dopravy. Zklidní se tak doprava v historickém centru města a na mnohých přetížených městských třídách. Stavba městského okruhu tak přispěje k obnově a žádoucímu urbanizačnímu rozvoji řady brněnských čtvrtí. Svým řešením ve formě čtyřproudové rychlostní komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami ulehčí okruh vnitřním částem města od zbytečných exhalací a nadměrného hluku.

Význam pro dopravu v brněnské aglomeraci

Velký městský okruh budou využívat nejen Brňané, ale také motoristé z širšího okolí města, kteří do Brna dojíždějí. Vozidla nebudou muset zajíždět do centra města a dostanou se rychle ke svému cíli. Svým charakterem okružní komunikace nabídne Velký městský okruh Brno efektivní spojení všech okrajových částí Brna a přilehlých obcí ve směrech hlavních tahů sever–jih i východ–západ.

Význam pro tranzitní dopravu

Z pohledu automobilové tranzitní dopravy představuje Brno dopravní uzel evropského významu. Vzhledem k tomu, že město nemá kompletní vnější dálniční okruh, převezme Velký městský okruh také funkci propojení všech dálnic a silnic, které k městu vedou. Spolu s dokončenými dálnicemi D43, D52 a propojujícími dálnicemi D1 a D2 s přilehlými tangentami, bude Velký městský okruh Brno tvořit ochranný prstenec kapacitních komunikací, které budou odpovídat narůstající intenzitě dopravy, a ochrání tak centrální a obytné části města.

Velký městský okruh Brno a dálniční obchvat města

Mapa znázorňuje koncepční řešení dopravy v brněnské aglomeraci. Stěžejními komunikacemi jsou v tomto řešení Velký městský okruh Brno a dálniční obchvat města (tvořený dálnicí D1 a D43).

Propojení okruhu s dálnicemi a silnicemi zajišťují takzvané radiály. Dálnice D1 kolem Brna bude posílena o paralelní jižně vedenou kapacitní silnici propojující D1, D43, D52 a D2.

 
vyrobila