Úvodní strana
 
Úvod > Aktuální změny v dopravě > Kompletní přehled uzavírek

Z důvodu pokračujících stavebních prací na stavbě VMO Žabovřeská I. dojde v termínu od 7.9.2020 do 31. 12. 2020 k přechodné úpravě provozu.

Ve směru od Králova Pole na Pisárky

Po předchozím zúžení na úrovni ulice Fanderlíkova na jeden jízdní pruh, který byl společný pro směr Bystrc a Pisárky, budě nově možné využívat dva jízdní pruhy. Samostatný pruh bude mít směr Bystrc i směr Pisárky.

Ve směru na Pisárky je i nadále doprava vedena v jednom jízdním pruhu po vybudované obslužné komunikaci, kde se stýká s dopravou z ulice Kníničská. Tento jízdní pruh je veden až do úrovně Kamenomlýnského mostu, kde dochází k napojení na stávající trasu.

I nadále není možné použít napojení z ulice Fanderlíkova na ulici Žabovřeskou.

Ve směru od Pisárek na Královo Pole

Na úrovni Kamenomlýnského mostu je i nadále doprava vedena v protisměru po nově vybudované části komunikace (budoucí směr Královo Pole – Pisárky) až na úroveň nájezdu z ulice Bráfova. Nebude možné použít sjezd směr Bystrc ani na ulici Bráfova.

[Schéma objízdných tras ke stažení zde]

Zdroj: ŘSD ČR Závod Brno, GEFAB CS, mapy.cz

 
vyrobila