Úvodní strana
 
Úvod > Aktuální změny v dopravě > Kompletní přehled uzavírek

Z důvodu pokračujících stavebních prací na stavbě Velkého městského okruhu dojde v termínu od 1. 7. do 19. 8. 2023 k přechodným úpravám provozu v oblasti Tomkova náměstí.

0. (přípravná) etapa: 1. 7. – 14. 7. 2023

Trasa provozu: Tunel > Provazníkova > rampa Nová Dukelská > nový pravý most přes řeku Svitavu > rampa VMO – Karlova

Doba trvání: 14 dní, 1. 7. 2023 – 14. 7. 2023

Bude probíhat:

 • Uzavření tramvajové zastávky a přípravy na další práce.
 • Bude znemožněno odbočení z ulice Provazníkova do ulic Dukelská třída, Valchařská, Cacovická a to obousměrně.
 • Ulicí Provazníkova bude možné projet z Husovického tunelu do ulice Karlova a to obousměrně.

1. etapa: 15. 7. – 29. 7. 2023

Trasa provozu: Tunel > odsunutá Provazníkova > rampa Nová Dukelská > nový pravý most přes řeku Svitavu > rampa VMO – Karlova

Omezení provozu: 1 pruh pro každý směr

Doba trvání: 15 dní, 15. 7. 2023 – 29. 7. 2023

Bude probíhat:

 • Dokončení vodorovného a svislého dopravního značení.
 • V prostoru křižovatky Provazníkova x Tomkovo nám. bude probíhat výměna kolejí a odkopy, sanace a nové konstrukce vrstvy včetně asfaltové hutněné vrstvy.
 • Za mostem přes Svitavu dojde k odstranění současného dopravní opatření, odstranění starých vrstev, vytvoření násypu, nové kanalizace a povrchů k provizornímu převedení dopravy z rampy Karlova – Velký městský okruh na pravý most přes Svitavu.

2. etapa: 30. 7. – 18. 8. 2023

Trasa provozu: Tunel > odsunutá Provazníkova > rampa Nová Dukelská > nový pravý most přes řeku Svitavu > rampa Velký městský okruh – Karlova a Karlova – Velký městský okruh

Omezení provozu: 1 pruh pro každý směr po rampu Nová Dukelská, dále 2 pruhy pro oba směry

Doba trvání: 20 dní, 30. 7. 2023 – 18. 8. 2023

Bude probíhat:

 • Dokončení vodorovného a svislého dopravního značení.
 • V prostoru křižovatky Provazníkova x Tomkovo nám. bude probíhat výměna kolejí a odkopy, sanace a nové konstrukce vrstvy včetně asfaltové hutněné vrstvy.
 • Za mostem přes Svitavu bude již provoz probíhat v režimu 2 pruhů pro oba směry, po rampách Velkého městského okruhu – Karlova a Karlova – Velký městský okruh.

3. etapa: od 19. 8. 2023

Trasa provozu: Provoz bude již standardně veden jako obousměrný se dvěma pruhy v nové trase Tunel > odsunutá Provazníkova > rampa Nová Dukelská > nový pravý most přes řeku Svitavu > rampa Velkého městského okruhu – Karlova.

Omezení provozu: bez omezení provozu

Doba trvání: od 19. 8. 2023

  Bude probíhat:

  • Převedení provozu umožní přesunout stavební práce do míst současného provozu a provádět: Hlavní trasa, pravý most, podchod pro parovod a pokračovat na tramvajové trati, rekonstrukce Tomkova náměstí a most přes Tomkovo náměstí včetně souvisejících sítí.

   
  vyrobila