Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > Zahájení příprav na stavbu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova

Zahájení příprav na stavbu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova

13. 09. 2016

Brno začíná s prvními stavebními pracemi souvisejícími se stavbou VMO Tomkovo náměstí – Rokytova.

Část Brna mezi Tomkovým náměstím a židenickými kasárnami se v dalších měsících začne proměňovat, aby zde mohla začít stavba další etapy velkého městského okruhu. Na základě dohody Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a města Brna se začne s demolicemi, rekonstrukcemi sítí a dalšími přípravnými pracemi. Díky tomu se pak zkrátí délka samotné stavby nového úseku.

„Jde o úsek navazující na Husovický tunel, kde okruh povede sérií mimoúrovňových křižovatek s ulicemi Dukelská, Karlova a Rokytova a v budoucnu bude pokračovat tunelem Vinohrady pod parkem Akátky,“ popsal primátor města Brna Petr Vokřál.
„Severní část velkého městského okruhu bude po dokončení těchto staveb souvislá, čímž se ulehčí přetíženému středu města,“ uvedl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

„Díky tomu, že část demolic a stavebních prací provedeme v předstihu, budeme následně schopni udržet po celou dobu stavby průjezdnost této lokality ve dvou pruzích v každém směru,“ doplnil náměstek primátora pro investice a majetek Richard Mrázek.

ŘSD a město Brno nyní dokončují přípravu aktualizované smlouvy o spolupráci, která bude popisovat rozdělení povinností jednotlivých stran při majetkoprávním vypořádání a stavbě. Do majetkoprávního vypořádání již město Brno investovalo 35,5 milionů korun.

 • předpoklad realizace úseku Tomkovo náměstí – Rokytova: 2019–2023
 • předpokládaný finanční objem: cca 4 mld. Kč
 • předpokládaná délka výstavby: cca 4 roky
 • zachování průjezdnosti: v průběhu celé stavby 2+2 jízdní pruhy
 • předpoklad průjezdnosti pro MHD: ukončení trolejbusu na ulici Kohoutova, nahrazení autobusovými linkami; maximální zachování průjezdnosti tramvaje č. 4 po celou dobu realizace (vyjma krátkodobého úplného přesušení dopravy např. při usazování pilířů mostu)
 • stavba má vydaná pravomocná územní rozhodnutí
 • pro část Rokytova je odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení
 • pro část Tomkova náměstí je projektová dokumentace pro stavební povolení v připomínkovém řízení
 • ŘSD ukončilo první část výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby
 • probíhá aktualizace podkladů pro nové posouzení EIA,
 • probíhá majetkoprávní vypořádání vzhledem k trvalým záborům stavby

Co se bude nyní v lokalitě Tomkovo náměstí – Rokytova dít:

 1. Demolice objektů v areálu židenických kasáren (realizace 9-12/2016)
 2. Demolice objektů na ulici Provazníkova – rodinné domy, garáže (realizace 2017–2018); zbylé demolice budou provedeny v lokalitách Dolnopolní, Kaloudova, Tomkovo náměstí a budou součástí velké stavby
 3. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v křižovatce Provazníkova – Karlova a demolice přilehlých objektů (předpokládaná realizace v ½ 2017)
 4. Doplnění kabelovodu nad Husovickým tunelem (projektová příprava v průběhu roku 2017 a realizace v rámci velké stavby)
 5. Projektová příprava a povolení úpravy zastávek MHD na ulici Rokytova (projektová příprava v průběhu roku 2017 a realizace v rámci velké stavby)
 6. Projektová příprava a povolení nového traťového vedení pro konečnou trolejbusu na ulici Kohoutova včetně posílení trolejového vedení do vozovny v Husovicích (projektová příprava v průběhu roku 2017–2018 a realizace v rámci velké stavby)
 7. Realizace nového umístění objektu Sokola v Husovicích (projektová příprava v průběhu roku 2017 a realizace v návaznosti na harmonogram velké stavby)

Zdroj: Magistrát města Brna, Tiskové středisko

 
vyrobila