Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > VMO Žabovřeská – odkup posledních pozemků

VMO Žabovřeská – odkup posledních pozemků

28. 02. 2017

Rada města Brna doporučila zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy, na základě které získá město Brno poslední pozemky potřebné ke stavbě velkého městského okruhu v lokalitě Žabovřeská. Po několika letech jednání se městu podařilo dohodnout se soukromým vlastníkem posledních deseti pozemků – společností Login Talk.

Na základě schválené dohody získá město Brno pozemky za smluvní cenu 5.163.500 Kč. Jde celkem o 10 parcel o celkové výměře 1.645 m².

„Částka je kompromisem toho, co je město vzhledem k obrovskému přínosu stavby ochotné zaplatit a co byl majitel pozemku ochoten akceptovat,“ upřesnil náměstek primátora pro oblast majetku a investic Richard Mrázek.

Jednání o majetkoprávním vypořádání a odkupu pozemků potřebných pro stavbu VMO Žabovřeská vedlo město Brno od prosince 2012 na základě smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic jako investorem stavby.

Zatímco s ostatními majiteli pozemků se městu postupně dařilo odkup dojednat, s jednatelem společnosti Login Talk Robertem Bittem se dohodu dlouho nedařilo uzavřít. V roce 2014 proto město Brno zahájilo kroky k vyvlastnění. Proces vyvlastnění však kvůli zákonným lhůtám trvá déle než proces odkupu. Stavba této části VMO by tak zřejmě bez aktuální dohody byla blokována ještě řadu dalších měsíců.

Proces vyvlastnění stále běží, dokud nebude převod pozemků dokončen. Stavební úřad v Tišnově jako vyvlastňovací orgán chystá v dohledné době rozhodnout o vyvlastnění. Po prvoinstančním rozhodnutí se však může vlastník pozemků odvolat a poté město také žalovat. O pozemcích by v tu chvíli rozhodoval soud a do doby pravomocného verdiktu by nich byla plomba, kvůli které by s nimi nemohl nikdo nakládat.

Zdroj: Magistrát města Brna, Tiskové středisko

 
vyrobila