Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > Stavba: I/42 Brno, VMO Dobrovského B ( tzv. Královopolské tunely )

Stavba: I/42 Brno, VMO Dobrovského B ( tzv. Královopolské tunely )

10. 02. 2012

Otázky:

 1. Kdy bude stavba dokončena? Kdy se počítá s otevřením samotných tunelů a také jednotlivých částí stavby VMO Dobrovského? (rampy, křižovatky, přilehlé napojení ulic)
 2. Jaké stavební práce a na kterých konkrétních úsecích (ulicích) probíhají nyní a kdy budou dokončeny?

Odpovědi:

TERMÍNY:

 • Celkový termín úplného dokončení celého komplexu staveb je 06/2014.
 • Na základě dohod ŘSD ČR  a zhotovitele je dohodnut termín pro ZPROVOZNĚNÍ ( tedy zahájení předčasného užívání dokončených silnic veřejností )  již od září 2012.

Postup spouštění některých dokončených úseků:

 • 1.11.2011 byl uveden do provozu podjezd pod mostem Hradecká x Královopolská a to ve směru Technická – Purkyňova
 • 17.12. 2011 byla zprovozněna odbočka z hlavního tahu vedoucího od Svitav po ulici Hradecké do Žabovřesk na ulici Královopolskou.

Dále se chystá:

 • od 06/2012 bude zprovozněn sjezd z ulice Hradecké po dopravní galerii podél ulice Záhřebské k ulici Žabovřeské
 • Všechny ostatní dopravní spoje a hlavní tahy budou spuštěny spolu s celým tunelem v 09/2012.

AKTUÁLNÍ POSTUP PRACÍ

 • v současné době probíhají práce na většině stavebních objektů silnic, mostů a tunelů. Rozsah prací je tak široký, tak aspoň v stručnosti :

Hlavní stavení práce

 • MÚK ( mimoúrovňová křižovatka )  Hradecká-Královopolská – 17.12.2011 byl zprovozněn sjezd z Hradecké na Královopolskou směr Žabovřesky,
 • tunely – vestavby tunelů – mezistropy , chodníky, kabelovody, sítě – požární vodovody se právě dokončují, elektrické rozvody obsluhy čerpadel vody ze zádržných jímek, rozvody slaboproudu pro bezpečnostní signalizace, ele. rozvody osvětlení, instalace ventilátorů pro odsávání požárních zplodin z tunelů,
  • přípravy na pokládku štěrkové spodní vrstvy vozovek v tunelech,
  • technologické centrum ( budovy postavené nad tunely za účelem jejich obsluhy, umístění rozvoden médií a odvod exhalací ) – vnitřní vestavby a rozvody budovy.
 • protivztlaková vana ( bude sloužit pro eliminaci tlaků spodních vod na vozovky v nejnižších bodech stavby ) na výjezdu Královo Pole – dokončeny obezdívky a izolace,
 • MÚK Hradecká-Žabovřeská – dokončení betonáže nájezdové rampy (galerie) ul. Záhřebská,
 • PHS ( protihlukové stěny ) – zahajují se práce na protihlukových stěnách podél ulice Hradecké,
 • vegetační úpravy a terénní úpravy podél dokončených konstrukcí silnic a mostů – zemní práce kolem výjezdu Královo Pole, zásypy podél galerie Záhřebská a pod mosty ulice Hradecká.

Dále probíhají i práce na opravách a rekonstrukcích dotčené zástavby nad tunelem v takzvané „poklesové kotlině tunelu“ jedná se o budovy ulice Dobrovského a přilehlých ulic.

 • rekonstrukce ulic nad tunelem – dokončena ul. Veleslavínova a zahajuje se rekonstrukce ulice Dobrovského ( bude opravena kanalizační síť, plynovody a následně položena nová vozovka).
 • opravy domů nad tunelem – postupné opravy po vzájemných dohodách s majiteli ( zatím hotovo cca. 40% ).

Podrobnější informace o celém rozsahu výstavby velkého městského okruhu Brna ( VMO Brno ) a také aktuality najdete na našem informačním webu www.mestsky-okruh-brno.cz

V Brně 9.1.2012
zpracoval : Ing. Robert Nedbálek,  ŘSD ČR Závod Brno, HIR uvedené stavby

 
vyrobila