Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > Přechodné úpravy provozu na komunikaci Žabovřeská

Přechodné úpravy provozu na komunikaci Žabovřeská

10. 01. 2020

Z důvodu pokračujících stavebních prací na stavbě VMO Žabovřeská I. dojde v termínu od 13.1.2020 do 20.5.2020 k přechodným změnám vedení dopravy.


Ve směru od Králova Pole na Pisárky

Pod mimoúrovňovou křižovatkou s ul. Korejská dojde k zúžení na jeden jízdní pruh. Napojení z ul. Hradecké zůstane zachováno.

Na úrovni připojení komunikace z ulice Luční dojde k převedení levého jízdního pruhu (směřujícího do Pisárek) do protisměru, kde bude doprava vedena obousměrně. Pravý pruh (pro odbočení na Bystrc) zůstane zachován.

Při napojení z ulice Luční, není možné pokračovat ve směru na Pisárky (pouze na Bystrc).

Ve směru od Bystrce na Pisárky

Bude doprava vedena po nově vybudované obslužné komunikaci až do úrovně Kamenomlýnského mostu, kde dojde k připojení na stávající trasu.


Ve směru od Pisárek na Královo Pole

Bude komunikace vedena jedním jízdním pruhem až na úroveň sjezdu na ulici Zborovskou.

[Schéma objízdných tras ke stažení zde]

Zdroj: ŘSD ČR Závod Brno, GEFAB CS, mapy.cz

 
vyrobila