Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > Přechodná úprava provozu na VMO Žabovřeská

Přechodná úprava provozu na VMO Žabovřeská

02. 06. 2020

Z důvodu pokračujících stavebních prací na stavbě VMO Žabovřeská I. dojde v termínu od 1.6.2020 do 6.9.2020 k přechodné úpravě provozu.

Ve směru od Králova Pole na Pisárky

Na úrovni ulice Fanderlíkova dojde k zúžení na jeden jízdní pruh, který bude společný pro směr Bystrc a Pisárky.

Za sjezdem na Bystrc bude doprava vedená v jednom pruhu po již vybudované obslužné komunikaci společně s dopravou z ulice Kníničská až do úrovně Kamenomlýnského mostu, kde dojde k připojení na stávající trasu.

Není možné použít napojení na ulici Žabovřeskou z ulice Fanderlíkova.

Ve směru od Pisárek na Královo Pole

Na úrovni Kamenomlýnského mostu bude doprava vedena v protisměru po nově vybudované části komunikace (budoucí směr Královo Pole – Pisárky) až na úroveň nájezdu z ulice Bráfova. Nebude možné použít sjezd směr Bystrc ani na ulici Bráfova.

Schéma objízdných tras ke stažení zde

Zdroj: ŘSD ČR Závod Brno, GEFAB CS, mapy.cz

 
vyrobila