Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > I/42, Brno, VMO, Dobrovského B

I/42, Brno, VMO, Dobrovského B

29. 03. 2010

Stav prací k 29.3.2010

Obě tunelové roury proraženy. Slavnostní prorážka se konala 25.3.2010, kdy primátor města Brna symbolicky propojil pod zemí městské části Žabovřesky a Královo Pole. Nyní se z tunelů vyváží nepotřebný materiál, provádí se betonáž sekundárního ostění včetně betonáže dna protiklenby. Toto je hotovo cca na ¼  délky.

Na straně Žabovřesk je v tunelu I dokončena betonáž celého profilu, v tunelu II se provádí betonování a izolace dna a stěn.

Je  vyhloubeno a zabezpečeno technologické centrum, probíhá vestavba podzemních podlaží.

Byly ukončeny zabezpečovací práce při ražbě. Deformace, sedání a rozsah poškození na povrchu byly v souladu s prognózami a dle  dokumentace stavby. Zahajuje se činnost na odstraňování škod  na  inženýrských sítích a povrchových objektech zapříčiněných ražbou tunelu.

Na straně Králova Pole probíhá příprava území a přeložky inž. sítí. Na ulici Veleslavínova se provádí rovněž rekonstrukce inž. sítí. Hotova je kanalizace,  pokračují práce na  vodovodních  a plynových rozvodech. Po ukončení těchto prací bude následovat rekonstrukce vozovky a  chodníků.

Na křižovatce Hradecká, Královopolská a Skácelova pokračují zemní práce pro mimoúrovňové křížení. Je založen most na větvi H3, na skruži je provedeno bednění a armatura nosné konstrukce, od března probíhá betonáž, dále se betonují zárubní zdi na obou předpolích mostu a provádí se násyp nového tělesa ul. Hradecké Převedení dopravy umožní likvidaci mostního provizoria a zahájení stavby  druhého pásu této trasy. Plynulost a koordinace je jednou z podmínek pro úplné zprovoznění této křižovatky na konci roku 2011.

Na křižovatce Hradecká, Žabovřeská je dokončena a zprovozněna část mostu na ul. Hradecké ve směru z centra. Větev do galerií tohoto mostu je rozestavěna a propojena bude po zastropení hloubené části tunelu II. Budují se vozovky v galerii ve směru Žabovřesky-Řečkovice. Zprovoznění této části uvolní dosavadní trasu na původní komunikaci pro stavbu galerie v opačném směru. Probíhají zemní práce pod mostem Hradecká na kruhové křižovatce a jejích větvích a dále  probíhají zemní práce na ul. Hradecké ve směru do centra.

Dokončené a provozované objekty: most Korejská, lávka pro pěší souběžná s Korejskou, chodníky, terénní úpravy a parkové úpravy v této části sídliště Žabovřesky, podchod Bauerova.
Dokončuje se obslužná komunikace souběžná s Hradeckou a komunikace za budovou O2-CZ.                
Je dokončena přeložka březovského vodovodu.

 
vyrobila